HMS-KS

Weldone ønsker å ha sterkt fokus på helse miljø og sikkerhet
Vår HMS-policy:
For å ivareta den enkelte medarbeiders helse, miljø og sikkerhet, skal Weldone gjennom etablerte
rutiner og kontrollsystemer ivareta følgende:Weldone
 • 01

  Kartlegging av bedriftens vernetjeneste, arbeidsplass.

 • 02

  Tekniske innretninger og utstyr.

 • 03

  Registrere, rapportere og informere.

 • 04

  Planlegge og iverksette forbedrende tiltak.

 • 05

  Gi tilstrekkelig opplæring og veiledning.

Helse, miljø og sikkerhet inngår i Weldone`s totale kvalitetsbegrep for å ha en sikker arbeidsplass.
Dette for å tilfredsstille de krav til miljø, produkter, tjenester og økonomi som stilles av oss selv, våre kunder og myndigheter.
For å ivareta dette har vi tatt i bruk et web-basert HMS/KS system (antenor) som blant annet gir oss gode muligheter for å registrere hendelser og fremskaffe data til å kunne identifisere områder for forbedringer.
Vi har et svært velfungerende system i forhold til dokumentasjon av vår produksjonen, med levering av produkt og tilhørende dokumentasjonspakke samtidig som minimumskrav i henhold til ISO 9001-2008.
Vi er registrert og godkjent i:
Achilles JQS og Sellihca